logo RooyNet

Nieuws

Op 22 april herleeft het oude boerenleven in Museum De Peelstreek

Op 22 april herleeft het oude boerenleven in Museum De Peelstreek.

Museum de Peelstreek laat het leven op het platteland zien van oude ambachten en het boerenleven tot ca. de jaren 50 van de vorige eeuw.

Veel machines en gereedschappen uit de tijd kun je vinden  komen in de Peelstreek en op de Ròwkoelehof. Machines, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen met een verhaal. Sommige van deze verhalen komt Jan Strijbos op maandag 22 april vertellen in de Peelstreek aan de hand van plaatjes uit het verleden. Jan Strijbos uit Castenray heeft boek geschreven over het boerenleven in Castenray. Hiervoor heeft hij zich uitvoerig verdiept in het vroegere boerenleven. Aan de hand van de hiermee opgedane wijsheden en kennis komt hij vertellen over het vroegere boerenleven. Jan kennende weet hij dit op een boeiende manier  aan de hand van foto’s en voorbeelden te verlevendigen voor zijn gehoor.

Wilt U hier ook bij zijn dan bent U bij voorbaat welkom.

De avond begint om 19.30 u en de entree is vrij.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae