logo RooyNet

Disclaimer

RooyNet neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. RooyNet kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. RooyNet aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. Ook is RooyNet niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.  De websites van de deelnemers aan RooyNet waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door RooyNet gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. RooyNet is evenmin aansprakelijk voor de inhoud hiervan.  Mocht u op de site een foto,document, film of geluidsband tegenkomen die volgens u onjuiste informatie bevat, wilt u ons dit dan laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Onjuiste informatie

Deze website is een publicatie van Stichting Venrays Museum. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site berusten uitsluitend bij de deelnemende organisaties van RooyNet.  Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de betreffende organisatie materiaal dat zich op de website bevindt te kopiëren of openbaar te maken, te verspreiden, te publiceren of op een andere wijze commercieel te exploiteren. U kunt aan hen toestemming vragen via een e-mail of door te bellen. De gegevens vindt u in het linkermenu van de deelnemer. U kunt ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Bij gebruik van objecten uit de mediabank moet in alle gevallen de bron worden vermeld.

Auteursrechten

De deelnemende organisaties hebben aan hun RooyNet hun best gedaan om de rechthebbende op het getoonde materiaal op te sporen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Als u rechthebbende bent en van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling inbreuk maakt op uw recht, kunt u contact opnemen met de organisatie die het materiaal heeft of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.


Kranten, boeken, weekbladen e.d.

RooyNet stelt de boeken, kranten en weekbladen beschikbaar als culturele en historische bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft RooyNet uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient RooyNet het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
RooyNet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken, kranten en weekbladen en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze. RooyNet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de boeken, kranten en weekbladen en deze website als geheel.
Graag wijzen wij u er op dat verzoeken tot verwijdering boeken, kranten en weekbladen op RooyNet niet in behandeling worden genomen. De privacywetgeving bevat een uitzondering waardoor het recht om verwijdering van gegevens te verzoeken niet geldt voor de verwerkingen door o.a. literaire en/of journalistieke doelen. Daaronder valt ook de archivering van literaire en/of journalistieke werken op de website van RooyNet. Dat betekent wettelijk gezien er niet hoeft te worden voldaan aan een verwijderverzoek. Wel is het mogelijk om persoonsgegevens minder vindbaar te laten maken. Het gaat hier om het recht om vergeten te worden in zoekresultaten van zoekmachines ("vergeetrecht"). Een dergelijk verzoek kan bij Google ingediend worden. Google kan ervoor zorgen dat haar zoekmachine geen resultaten meer toont naar informatie waarin persoonsgegevens voorkomen. Meer informatie hierover kunt u  ► hier ◄ lezen. Een aanvraagformulier voor verwijdering persoonsgegevens treft u ► hier ◄ aan. Of uw verzoek zal slagen, is niet op voorhand te zeggen; de toetsing wordt uitgevoerd door Google op basis van criteria die door het Europees Hof van Justitie zijn vastgesteld. RooyNet heeft hier geen enkele invloed op en kan ook niet bemiddelen bij Google.

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae