logo RooyNet

Nieuws

Venrayse taal op RooyNet

Venray is enorm rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. Niet alleen aan materieel erfgoed, zoals monumenten,

archeologische vondsten, oude documenten, oude foto’s, de museale collecties en het cultuurlandschap, maar ook aan immaterieel erfgoed. Daaronder vallen onder meer oude tradities als vastelaovend en schutterijtraditie, oude ambachten, oude gewoonten rond geboorte, huwelijk, overlijden en dergelijke, maar ook ons dialect. Van het Venrays dialect werd door Veldeke Venray zelfs een woordenboek uitgegeven. Omdat een taal leeft en het taalgebruik aan verandering onderhevig is, valt het te prijzen dat oud-Venrayse woorden en uitdrukkingen in dit boek zijn vastgelegd. En dat alles in een karakteristieke schrijfwijze.
Een van de samenstellers van het Venrays woordenboek is Frits Linssen, die we gerust als een deskundige van het Venrays dialect mogen aanmerken. Vanaf 2005 liet hij de luisteraars van Omroep Venray enkele jaren lang kennis maken met het Venrays dialect door middel van zestien hoofdstukken in het radioprogramma ’n Uurke Streektaal. In dat programma verzorgde Frits het onderdeel ‘Wat heldt de Venrodse taal ien?’ Deze zestien hoofdstukken zijn sinds kort op RooyNet te beluisteren en te zien. Het bijzondere is namelijk dat op RooyNet gelijktijdig een geluidsbestand en een pdf geopend kunnen worden. In het geluidsbestand valt de stem van Frits Linssen te beluisteren en hij laat in het dialect horen wat in het pdf-bestand te lezen is. Naast de tekst in het dialect staat in onze standaardtaal, het Nederlands, de vertaling weergegeven. In elk hoofdstuk vertelt Frits Linssen iets over het Venrays dialect, de eigenschappen ervan en wetenswaardigheden rond onze stadstaal. Heel leerzaam voor degenen die meer van ons dialect willen weten.
Veldeke Venray spant zich al vele jaren in om het Venrays dialect in stand te houden. Helaas zijn er tegenwoordig steeds meer kinderen die door hun dialectsprekende ouders in de standaardtaal worden grootgebracht. Sommigen menen dat hun kinderen niet goed Nederlands leren, wanneer ze ook dialect spreken, maar ze onderschatten daarbij de flexibiliteit van kinderen op dat gebied. Hoeveel ouderen zijn er niet die van jongs af aan dialect spreken, maar daarnaast ook de Nederlandse spreektaal uitstekend beheersen? En dialectsprekende jongeren die in de zorg met dialectsprekende ouderen werken, hebben een flinke voorsprong op jongeren die het dialect niet meester zijn. Dialect spreken kan ontegenzeglijk een verrijking zijn. Er zijn in ons land veel verschillende dialecten en het zou eeuwig zonde zijn, wanneer ons Venrays dialect geleidelijk zou verdwijnen. Veldeke Venray heeft zelfs de Âldvenrodsen Ieërepries in het leven geroepen om personen of instellingen te eren die zich bijzonder hebben ingezet voor de Venrayse volkscultuur, waaronder ook ons dialect valt. En RooyNet helpt met …… heel graag mee om onze Venrayse spreek- en schrijftaal te bevorderen.

Door op onderstaande foto te klikken, komt u automatisch op de geluidsbestanden.


Frits Linssen

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae