logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Financiën

Financieel verslag 2020 
 

Lasten

 

 

Baten

 

 

Omschrijving

2019

2020

Omschrijving

2019

2020

Huur gebouw

€           1.134,45

€          1.134,45

Contributie

€             890,00

€                790,00

Brandverzekering [Donatus]

€               38,53

€               46,81

Rabobank Clubkascampagne

€               86,54

€                125,58

Aankoop boeken / kaarten

€                  -

             -

Donaties/giften

€          3.425,70

€             3.300,00

Kosten verenigingsrekening

€             119,38

€            119,39

Verkoop boeken/foto's/stamboom

€               73,22

€                    -

Publikatiekosten dorpsblaadjes

€               52,50

€              55,00

Gem. HadM stimuleringssubs.

€             800,00

€               800,00

Voor- en najaarsbijeenkomst

€                  -

€                 -

800 jaar Horst

€             800,00

€                    -

Materialen

€              50,00

€            159,90

HPV

€          1.167,78

€                    -

Lezing / Tentoonstelling

€            571,56

€                 -

Lezing/tentoonstelling

€             102,00

€                    -

Contributie

 €            100,00

€                 -

Verkoop beamer/Mitsubishi

€             400,00

€                    -

Afdrukken foto's

€            186,23

€                 -

Rente spaarrekening

€                 1,84

€                   1,85

Onderh. PC / aankoop inktcartridges

€                 -

 €            90,75

Overige inkomsten

€                  -

€                    -

Attenties / Representatie

€                2,75

€            80,95

Negatief saldo

€                  -

 

Bestuurs- en administratiekosten

€            114,50

€            17,75

 

 

 

Vergoeding vrijwilligers

€          3.200,00

€        3.200,00

 

 

 

Overige uitgaven  €             232,78  €                -      
Positief saldo  €          1.944,40  €           112,43      
Totaal 

 €          7.747,08

 €        5.017,43

 Totaal 

€          7.747,08

€            5.017,43

 

Balans

Activa

 

 

Passiva

 

 

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Bezittingen:

 

 

 

 

 

Laptop (CS)

€               75,00

€               50,00

Eigen vermogen

€         20.250,71

€           20.363,14

Laptop Samsung (AJ)

€                  -

€                 -

Bezittingen

€              150,00

€                100,00

Externe harde schijf Medion 2GB

€                  -

€                 -

 

 

 

Externe harde schijf Intenso 4GB

€              75,00

€               50,00

 

 

 

Scanner: Epson V500

€                  -

€                 -

 

 

 

PSC: Brother MFC 7420

€                  -

€                 -

 

 

 

PC Medion / Monitor Flatron W2234S

€                  -

€                 -

 

 

 

PSC: HP750

€                  -

€                 -

 

 

 

Beamer Mitsubishi

  

 

 

 

 

Liquide middelen:

 

 

 

 

 

Kas

€              43,05

€               19,35

 

 

 

Betaalrekening

€            460,91

€             295,19

 

 

 

Spaarrekening

€         19.746,75

€         20.048,60

 

   
Totaal

 €        20.400,71 

€      20.463,14

€         20.400,71

€          20.463,14

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae