logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Financiën

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum
Financieel verslag 201
9
 
 

Lasten

 

 

Baten

 

 

Omschrijving

2018

2019

Omschrijving

2018

2019

Huur gebouw

€           1.134,45

€          1.134,45

Contributie

€             970,00

€                890,00

Brandverzekering [Donatus]

€               33,29

€               38,53

Rabobank Clubkascampagne

€             180,22

€                  86,54

Aankoop boeken / kaarten

€               121,90

             -

Donaties/giften

€          2.845,00

€             3.425,70

Kosten verenigingsrekening

€             120,31

€             119,38

Verkoop boeken/foto's/stamboom

€               76,95

€                 73,22

Publikatiekosten dorpsblaadjes

€                 30,00

€               52,50

Gem. HadM stimuleringssubs.

€             800,00

€               800,00

Voor- en najaarsbijeenkomst

€                  -

€                 -

800 jaar Horst

 

€               800,00

Materialen

€             520,95

€               50,00

HPV

 

€            1.167,78

Lezing / Tentoonstelling

€                  -

€             571,56

Lezing/tentoonstelling

 

€               102,00

Contributie

 

€             100,00

Verkoop beamer/Mitsubishi

 

€               400,00

Afdrukken foto's

€                  -

€             186,23

Rente spaarrekening

€                3,89

€                   1,84

Onderh. PC / aankoop inktcartridges

€             129,95

           -

Overige inkomsten

€                  -

€                    -

Attenties/ Representatie

€                 15,00

€                2,75

Negatief saldo

€             126,59

 

Bestuurs- en administratiekosten

€                 96,80

€             114,50

 

 

 

Vergoeding vrijwilligers

€            2.800,00

€          3.200,00

 

 

 

Overige uitgaven    €             232,78      
Positief saldo    €          1.944,40      
Totaal 

 €          5.002,65

 €            7.747,08

 Totaal 

      €          5.002,65

 €            7.747,08

 

Balans

Activa

 

 

Passiva

 

 

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Bezittingen:

 

 

 

 

 

Laptop (CS)

€               100,00

€               75,00

Eigen vermogen

€         18.306,31

€           20.250,71

Laptop Samsung (AJ)

€                  -

€                 -

Bezittingen

€              600,95

€                150,00

Externe harde schijf Medion 2GB

€                  -

€                 -

 

 

 

Externe harde schijf Intenso 4GB

€              100,95

€               75,00

 

 

 

Scanner: Epson V500

€                  -

€                 -

 

 

 

PSC: Brother MFC 7420

€                  -

€                 -

 

 

 

PC Medion / Monitor Flatron W2234S

€                  -

€                 -

 

 

 

PSC: HP750

€                  -

€                 -

 

 

 

Beamer Mitsubishi

€               400,00

 

 

 

 

Liquide middelen:

 

 

 

 

 

Kas

€                 26,20

€               43,05

 

 

 

Betaalrekening

€               235,20

€             460,91

 

 

 

Spaarrekening

€          18.044,91

€         19.746,75

 

   
Totaal 

 €          18.907,26

 €         20.400,71

Totaal 

€         18.907,26

€          20.400,71

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae