logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Financiën

     

 Financieel verslag 2016

Lasten

Baten

Omschrijving

2015

2016

Omschrijving

2015

2016

Huur gebouw

 €        1.134,45

 €        1.134,45

Contributie 

 €           790,00

 €        1.110,00

Brandverzekering [Donatus]

 €             46,39

 €             41,43

Contributie

 €           100,00

 

Aankoop boeken / kaarten

 €             65,90

 €             78,25

Donaties/giften

 €        2.210,00

 €        4.400,00

Kosten verenigingsrekening

 €             69,45

 €           127,50

Verkoop boeken / foto's

 €             83,00

 €             50,00

Publicatiekosten dorpsblaadjes

 €             25,00

 €             17,50

Gem. HadM  stimuleringssubs.

 €           784,26

 €           784,26

Voor- en najaarsbijeenkomst

 €           182,55

 €           105,98

LHP Venray 6 ex. Vogelschooten

 €           150,00

 €                  -  

Lezing

 €                  -  

 €           100,00

Rente spaarrekening

 €           134,49

 €             84,03

Afdrukken foto's

 €             53,56

 €               6,44

HPV subs.lezing Bevrijders

 

 €             50,00

Onderh. PC / aankoop inktcartridges / DVD

 €           763,08

 €           161,96

Bijdragen bezoekers lezing

 

 €             86,55

Attenties/ Representatie

 €             32,54

 €             15,90

Overige inkomsten

 €             32,85

 €               6,00

Bestuurs- en administratiekosten

 

 €             18,86

Negatief saldo

 €           288,32

 

Vergoeding vrijwilligers

 €        2.100,00

 €        4.400,00

 

 

 

Contributie

 €           100,00

 €                  -  

 

 

 

Overige kleine uitgaven

 

 €                  -  

 

 

 

Positief saldo

 

 €           362,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 €    4.572,92

 €    6.570,84

Totaal

 €      4.572,92

 €    6.570,84

 

 

 

 

 

 

Balans

Activa

Passiva

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2016

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2016

Bezittingen:

 

 

 

 

 

Laptop Acer (AJ)

€             600,00

 €           400,00

Eigen vermogen

 €      17.807,57

 €     18.042,31

Laptop Samsung (CS)

€                        -  

 €                  -  

Bezittingen

 €           600,00

 €           400,00

Externe harde schijf Medion 2GB

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

Scanner: Epson V500

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

PSC: Brother MFC 7420

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

PC Medion / Monitor Flatron W2234S

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

PSC: HP750

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

Liquide middelen:

 

 

 

 

 

Kas

€                        -  

 €                  -  

 

 

 

Betaalrekening

€             193,39

 €           183,55

 

 

 

Spaarrekening

€       17.614,18

 €      17.858,76

 

 

 

Totaal

€    18.407,57

€    18.442,31

Totaal

 €     18.407,57

 € 18.442,31

 

 

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae