logo RooyNet

Stichting Venray Monumentaal - Home

Stichting Venray Monumentaal heeft ten doel:

Het creëren van draagvlak voor het in standhouden van – en plegen van onderhoud aan -monumenten, zowel rijks, provinciale als gemeentelijke, welke zich bevinden in de gemeente Venray;

 
Het adviseren en zo nodig begeleiden van monument eigenaren m.b.t. alle zaken, welke verband houden met de instandhouding van het betreffende monument;
Het hebben van overleg met – en adviseren van - de gemeente Venray bij de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden in relatie tot de monumenten in de gemeente Venray;
Het behulpzaam zijn van de gemeente Venray bij de onder haar verantwoordelijkheid te organiseren jaarlijkse Open Monumentendag;
Het samen met de gemeente Venray bewaken en actualiseren van monumenten lijsten;
Het zo nodig zelf initiëren van onderhouds- en herstel programma’s om op die wijze verloedering van het stads- en/of dorpsbeeld te voorkomen;

 

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae