logo RooyNet

Nieuws

May Volleberg overleden

Ineens staat de wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd recht door zee is van ons heengegaan. Niet te bevatten, dat May Volleberg er niet meer is.

Op 25 april kreeg zij nog een Koninklijke Onderscheiding als ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al haar verdiensten en dat waren er niet weinig.

May Volleberg heeft zich vanaf 2007 enorm en met veel passie ingezet voor het behoud, beheer en toegankelijk maken van de rijke geschiedenis van Venray – 24/7 en waar ook ter wereld.

Met haar eigenschappen als open, bevlogen, kundig en prettig in combinatie met ongekende inzet liet zij een groot enthousiasme en betrokkenheid zien bij het erfgoed van Venray en de producten en diensten. Mede door haar deskundigheid, gedrevenheid en bevlogenheid ontstonden lokale initiatieven zoals Horstnet, Gulpen-Wittemnet, Roernet en Rode-net. Later volgden ook nog Peel en Maasnet en Erfgoednet Berg en Dal. Ook heeft May Volleberg door het aanjagen, opzetten en ondersteunen van een provinciaal- erfgoednetten- overleg waarin gezamenlijk werd gewerkt aan het vastleggen van collecties, de beste manier voor het registeren via collecties en samen optrekken in het uitbouwen van functionaliteit gezorgd. Ook was zij hierbij de aanjager voor het aansluiten bij provinciale ontwikkelingen als Limburgs Erfgoed, Collectie Nederland en Europese ontwikkelingen als Europeana. Het Limburgs Erfgoed reikte hiermee ver over de grenzen van de provincie en Nederland.

Voor Venray had May op veler gebied verdiensten. In het bijzonder voor RooyNet, het digitale geheugen van de gemeente Venray. RooyNet is vanaf 2007 online en heeft met de komst van May Volleberg in 2011 als webmaster en technisch coördinator een geweldige groei doorgemaakt. Stonden er in 2011 iets meer dan 3.000 foto’s op de website. Nu zijn dat er meer dan 34.000. Al deze foto’s zijn door May samen met haar man Hans ‘opgepoetst’ en op RooyNet geplaats. Onder de inspirerende leiding van May werd er steeds volop gewerkt om RooyNet nog aantrekkelijker te maken. Zo’n 30 vrijwilligers, aangestuurd door May, zijn de afgelopen jaren actief geweest op het gebied van digitaliseren, fotograferen en archiveren. Zij stimuleerde de bij het HPV aangesloten organisaties hun historisch erfgoed via het web toegankelijk te maken en uit te dragen. Zo nodig verleende zij als webmaster/coördinator daarbij directe hulp of gaf zij instructie hoe te werk te gaan.

In de afgelopen jaren hebben veel verenigingen en instanties kunnen ervaren dat May Volleberg niet alleen hartstochtelijk betrokken is bij het erfgoed en de geschiedenis van Venray maar ook oog heeft voor de mens achter de collecties of de mens achter de producten en diensten. Haar inzet en betrokkenheid was ongekend en ongeëvenaard!

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij onverwachts van May afscheid moeten nemen. De leegte die zij achterlaat, is niet met woorden te vullen. Wij wensen Hans veel kracht toe om dit verlies te verwerken

Collegae Redactie Raad RooyNet

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae