logo RooyNet

Nieuws

't Silveren Swaentje voor Museum Psychiatrie Venray

Op 19 oktober werden de vrijwilligers van Museum Psychiatrie Venray in besloten kring in het Dienstencentrum van Vincent van Gogh door

stichting 't Silveren Swaentje in het zonnetje gezet. De stichting 't Silveren Swaentje reikt periodiek een ereteken uit aan personen, die zich in opvallende mate hebben ingezet om de Venrayse cultuur of het Venrays cultureel erfgoed in woord, geschrift, beeld, muziek of anderszins te accentueren of te behoeden.

In de 70-er jaren werd op Servaas door Jan Roodbeen en broeder Bonitus van Gils het initiatief genomen om een museum op te richten en zo het erfgoed van de broeders van Liefde uit Gent in België te bewaren. Er werd een museumcommissie opgericht en in oktober 1976 werden diverse medewerkers door economisch directeur J. Willems uitgenodigd voor het eerste overleg van deze commissie. In 1977 werd het museum op- en ingericht. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van verzamelingen van enkele leden van de commissie, andere medewerkers van het gesticht en van het facilitair bedrijf.
Het museum was gericht op de verpleging van mannelijke patiënten van Sint Servaas en werd gesitueerd in de breviergangen rond de kapel. Twintig jaar later werd de verzameling aangevuld met de collectie van Sint Anna, dat werd opgericht door de Zusters van Liefde, eveneens uit Gent in België. Zij verpleegden de vrouwelijke patiënten. Door de jaren heen kreeg het museum verschillende namen en werd het uiteindelijk Museum Psychiatrie Venray. De collectie en het aantal vrijwilligers groeide gestaag. Men had slechts één doel voor ogen: het laten zien hoe er werd gewoond, geleefd, gewerkt en behandeld in de psychiatrie. Het museum is na een tijdelijke verhuizing weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke plaats rond de kapel. Het kreeg onlangs een complete facelift, maar daarmee is het werk voor de vrijwilligers nog lang niet klaar. Ze blijven bewaren, bewaken en uitdragen en plaatsen de geschiedenis van de psychiatrie voor de bezoeker in de verleden en de huidige tijd. Ook vertellen zij over de toekomst waarin de behandelingen buiten de GGZ-instellingen en de digitale weg steeds belangrijker worden. Voor deze verhalen en informatie zorgen alle vrijwilligers van het Museum Psychiatrie Venray met ondersteuning van Vincent van Gogh.

Het bestuur van 't Silveren Swaentje was dan ook van mening dat deze groep vrijwilligers voor hun werk geëerd moest worden. In een volle zaal kreeg Harrie Bloemen, omringd door de andere Swaentjedragers, 't Silveren Swaentje opgespeld door wethouder Anne Thielen. Lod Dirkx ontving de bloemen.

preview

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae