logo RooyNet

Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum - Jaaroverzicht

FINANCIEEL  JAARVERSLAG 

 

STICHTING KRUISEN EN KAPELLEN MEERLO - WANSSUM

   

2020

                 
 

Overzicht inkomsten en uitgaven

                 

Omschrijving

   

INKOMSTEN

 

UITGAVEN

 

VERSCHIL

                 

1

Algemeen

   

421,81

 

17,00

 

404,81

                 

2

Bankkosten

   

0,00

 

139,18

 

-139,18

                 

3

Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum (Venray)

0,00

 

323,26

 

-323,26

                 

4

Maria's Meerlo

   

0,00

 

0,00

 

0,00

                 

5

Annakapel Legert

 

0,00

 

0,00

 

0,00

                 

6

Groen Wanssum

 

0,00

 

0,00

 

0,00

                 

7

Overig Meerlo Swolgen en Tienray (Horst a/d Maas

 

5.995,07

 

621,50

 

3.373,57

                 

8

Calvaire Blitterswijck

   

2.350,00

 

2.249,43

 

100,57

                 
 

Totaal

   

8.766,88

 

3.350,37

 

5.416,51

   

 

               
 

Overzicht reserveringen

           
       

SALDO

 

SALDO

   
       

1-1-2020

 

31-12-2020

   
                 

1+2+3

Algemeen

   

8.093,84

 

8.036,21

   

4

Maria's Meerlo

   

1.726,43

 

1.726,43

   

5

Annakapel Legert

 

1.678,38

 

1.678,38

   

6

Groen Wanssum

 

150,00

 

150,00

   

7

Overig Meerlo Swolgen en Tienray

 

12.901,42

 

18.274,99

   

8

Calvaire Blitterswijck

   

0,00

 

100,57

   
       

24.550,07

 

29.966,58

   

Balans

               
 

ACTIVA

   

PASSIVA

       

1-1-2020

Betaalrekening

549,04

 

Doelreserves

16.457,23

   
 

Spaarrekening

24.001,03

 

Algemene reserve

8.093,84

   
 

totaal

24.550,07

 

totaal

 

24.550,07

   
                 

31-12-2020

Betaalrekening

963,74

 

Doelreserves

21.940,37

   
 

spaarrekening

29.002,84

 

Algemene reserve

8.036,21

   
 

totaal

29.966,58

 

totaal

 

29.966,58

   

 

Secretarieel jaarverslag KKMW 2020

Corona heeft de samenleving in het verslagjaar in haar greep gehouden. Een belangrijk deel van het jaar golden sociale beperkingen. Dit heeft het werk binnen onze stichting duidelijk beïnvloed. Desondanks kan de stichting positief nieuws melden. Zo trad in het verslagjaar Piet Dinghs (vooralsnog) als toehoorder toe tot het stichtingsbestuur. Het onderhoud aan religieuze monumentjes liep weliswaar vertraging op, maar de aanzetten voor de geplande werkzaamheden zijn wel opgestart in het onderhavige kalender jaar, waaronder de restauratie van enkele corpussen.

Ondanks corona zijn de eerste stappen gezet om de ruïneuze restanten van de calvarieopstelling bij het voormalige kasteel van Blitterswijck te restaureren. Hiervoor zijn ook enkele sponsoren benaderd, die de herbouw van dit verloren gegane monumentje mogelijk maken.

De restauratie van het Annakapelletje aan de Legert te Swolgen wacht nog op voltooiing.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae