logo RooyNet

Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum - Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum bestaat uit:

Rob P.W.J.M.van der Heijden Voorzitter
Rob van der Heijden Secretaris
Herman W.G.M. Loonen Penningmeester
Wim J. Pingen lid
Annie Jacobs toehoorder
Wiel Nabben toehoorder

Het beloningsbeleid van de stichting kent geen vacatiegelden voor bestuursleden en toehoorders. Er is enkel vergoeding mogelijk voor aantoonbaar gemaakte onkosten.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae