logo RooyNet

Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum - Beleidsplan

Het beleidsplan

Doelstelling: De Stichting Kruisen en Kapellen in de (voormalige) gemeente Meerlo-Wanssum heeft als doel het behoud van de kruisen en kapellen in haar werkgebied middels conservering, onderhoud, restauratie en publiceren over deze monumentjes.

Het bestuur van de stichting doet dat samen met vrijwilligers in de verschillende kernen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum, te weten: Blitterswijck, Geijsteren, Meerlo, Swolgen, Tienray en Wanssum.

Het bestuur vergadert eens per kwartaal.

Eens per jaar wordt een rondgang gemaakt met vrijwilligers om de onderhoudsstaat van de religieuze monumentjes in de hiervoor genoemde dorpen te beschrijven.

Onderhoud dat uitgevoerd moet worden wordt door vrijwilligers gedaan. De materiaalkosten worden betaald door de stichting. Betreft het groot onderhoud, dan worden er sponsors aangeschreven en/of worden acties gehouden om de nodige gelden te genereren.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae