logo RooyNet

Kruisen en Kapellen Meerlo-Wanssum - Activiteiten

ACTIVITEITEN 2019

In 2019 traden Herman Loonen, als penningmeester, en Wim Pingen, als lid, toe tot het stichtingsbestuur. Toehoorders bleven Annie Jacobs en Wiel Nabben. Dankzij de specifieke bouwkundige kennis die de beide bestuursleden inbrengen, leverde de nieuwe inspectieronde nieuwe inzichten op. Het onderhoud van de religieuze monumentjes werd in een beperkt aantal gevallen drastisch bijgesteld. De werkzaamheden zijn gepland voor 2020, waaronder de restauratie van twee corpussen.

Tijdens de inspectie bleek dat het kruis aan de Schoolstraat te Swolgen als gevolg van stormschade opnieuw verankerd moest worden. Uit veiligheidsoverwegingen is dat vervolgens per ommegaande geëffectueerd.

De restauratie van het Annakapelletje aan de Legert te Swolgen nadert stilletjes aan zijn voltooiing. De verwachting is dat dit in 2020 opgeleverd kan worden.

ACTIVITEITEN 2018

2018 werd overschaduwd door het overlijden van onze zeer gewaardeerde penningmeester Arnold Jacobs eind 2017. In de periode daarna werd het voortbestaan van de stichting ter discussie gesteld. Beoogd werd een opsplitsing conform de huidige gemeentegrenzen: Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum richting Kruisen en Kapellen Venray en Meerlo, Swolgen en Tienray richting Kruisen en Kapellen Horst. Deze inspanning liep evenwel op niets uit, waarna besloten werd om het bestuur aan te vullen. Onze waarnemend penningmeester en secretaris Door Franssen besloot haar bestuurslidmaatschap dat bij oprichting van de stichting een aanvang had genomen na meer dan 25 jaren te beëindigen.

In 2018 is de inspectie van alle kleine religieuze monumentjes door de toenmalige bestuursleden voltooid. Er zijn buiten de werkzaamheden aan de restauratie van de Annakapel aan de Legert te Swolgen slechts enkele kleine werkzaamheden verricht.

In 2018 is door de stichtingsvoorzitter veel energie gestoken in de samenwerking binnen de gemeente Horst aan de Maas. Dit resulteerde in november 2018 in de oprichting van het Platform Kruisen en Kapellen in de gemeente Horst aan de Maas, KvK 72230347, waarin KKMW participeert en coördineert.

  

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae