logo RooyNet

Historisch Platform Venray - Publicaties

Door het Historisch Platform Venray werd medewerking verleend aan de volgende publicaties:

2020 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 10.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met de volgende artikelen: 1. Koos Swinkels - Op zoek naar het Heilig Graf in de Sint Petrus' Bandenkerk te Venray; V1. Varia Leonie Cals - 100 jaar Vrouwenkiesrecht 2. Rien van den Brand - Maashees was ooit afhankelijk van Geijsteren; 3. Marinus Flokstra - Drie verdwenen molens in Venray; 4 Jan Poels - De boerderijen DePoel en De Hoebert in Veltum; V2. Varia Paul van Meegeren - Vrouwen van Venray - De barones; 5. Koos Swinkels - Een hemels Prentenboek beschilderen gewelven Petrus' Bandenkerk; 6. Fré Thissen - Asselberghs - een geslacht van molenaars van Lier tot Smakt, van 1605 - 2019; 7. Jacques Haumann - De landverhuizers van de gemeente Venray naar Amerika en Canada vanaf 1840 tot 1940; V3. Varia Leonie Cals - Brieven uit Canada; V4. Varia Paul van Meegeren - Vrouwen van Venray - De kloosterzuster; 8. Jan Strijbos - Limburgs gedeputeerde Theo Peeters; 9. Huub van Horne - Kloosterhistorie in Blitterswijck (1902-1935; 1941-1944); V5. Varia Paul van Meegeren - Vrouwen van Venray - De kopmansvrouw; 10. Joos Custers - Lambert Laurensse, bankier en bestuurder; V6. Varia Paul van Meegeren - Vrouwen van Venray - De boerin; 11. Ruud Wilderkamp - Het ontstaan van vliegbasis De Peel - 12. Jan Strijbos - Karel Achten alias 'Schoes Kai'; V7. Varia Paul van Meegeren - Vrouwen van Venray - De onderwijzeres; 13. Thieu Arts - Mijn MULO-tijd; 14. Jan van Casteren - De glas-in-loodramen van de Sint Petrus' Bandenkerk; 14. May Volleberg - Historisch Platform Venray, jaarverslagen 2018-2019.

2019 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 9.

preview
Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met de volgende artikelen: 1. Jac Haegens - Kroniek van de bevrijding van Venray en omstreken toegespitst op de gebeurtenissen rond Sint Anna en Sint Servatius; 2. Ine Hendriks-Van den Munckhof - De familie Van den Munckhof in oorlogstijd; 3. Jan Strijbos - Neuengamme eindstation voor Piet van Rhee; V1. Varia Jacqueline van den Heuvel-van den Munchhof - Sie de Dimpel; V2. Varia Jan Poels - Adoptie van een oorlogsgraf; 4. Ruud Wilderkamp - Duitse luchtverdediging in de Peel; 5. Lei Potten - Wehrmachthuisjes in de gemeente Venray; 6. Gerrit Reintjes - Pilotenhulp op de Eijkenhof; 7. Eduard Messemaeckers - Mijn turbulente eerste jeugdjaren; 8. Huub Creemers - Merselo in de Tweede Wereldoorlog; 9. Paul Ariaens - Vuurwapens van de bezetting, maar ook van de bevrijding; V3. Varia Jan Poels - Oorlog - Genadeloos; 10. Twan van Els - De zware weg naar de bevrijding. Herinneringen aan de heftige oorlogsdagen in Venray; 11. Jan Min - Pater Beda Verbeek; V4. May Volleberg - Sjang en Margaretha Lemmens-Strijbos; 12. Sjeng Ewalds - Oorlogsslachtoffers in en uit Venray; V5. Varia Jan Poels - Oorlog - Geluk gehad; 13. Fred van den Munckhof - Rifleman Jimmy Dick; 14. Jan Poels - Brief uit de oorlog; V6. Varia May Volleberg - Oorlogsherinneringen van pater Thijs Smits; 15. Hans Sakkers - de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn.


2018 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 8.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met de volgende artikelen: 1. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray in 2015 en 2016; 2. Rien van den Brand - Middeleeuws Wanssum; Kerstening en de bijzondere band met de cisterciënzerabdij Kamp sinds 1242; 3. Marinus Flokstra - Wegwijzers in Venray; 4. Lei Potten - Wegen en karrensporen vanuit Venray naar Noord-Brabant; 5. Nelly en Paul van der Beele - Arnold Weijers, koperslager te Venray (1745-1811); 6. May en Hans Volleberg - Volle(n)berg(h), een oud Venrays geslacht; 7. Koos Swinkels - De glazeniersfamilie Nicolas en haar werk in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Oostrum ; 8. Huub Creemers - De Ballonzuil in Merselo; 9. Koos Swinkels - De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft; de geschiedenis van het begraven in Venray; 10. Jan Strijbos - Honderd jaar Kerkelijk Zangkoor Castenray; 11. Leonie Cals - In die tijd waren er bakhuisjes...; 12. Ruud Wildekamp en Bernard Ploegmakers - Het artillerie-incident in de Venrayse Peel in 1940; 13. Henk Jansen - Jeugd- en oorlogsherinneringen; 14. Piet Bögels - 68 jaar bij de leest. Martin Lucassen, schoenmaker van 1948 tot 2017; 15. Lei Potten - Museum de Peelstreek in Ysselsteyn; 16. Charles de Vilder - Het kloostermonument bij de Sint-Petrus' Bandenkerk; 17. May Volleberg - Historisch Platform Venray, historie bruist.
De dialectbijdragen zijn van Veldeke Venray

2015 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 7.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met deze keer de volgende artikelen: 1. René Isarin - 15000 jaar Maas en Mens; 2. Ron Bloemen - Activiteiten ArcheologischeWerkgroep Venray 2013-2014; 3. Rinus Flokstra - Het wapen van hertog Willem van Gelre en Gulik; 4. Rien van den Brand - Oprichting van een Augustijns Klooster (1450-1470) in Oostrum. Gevolg van een niet voltooide ridderlijke bedevaart naar het Heilig Land en een veldslag bij Straelen in 1448; 5. Koos Swinkels - De Oostrumse kelk uit 1616; 6. Paul van Meegeren - In Memoriam de Witte Huizen; 7. Herm Huijs - De gemeente Wassum en zijn gemeentehuijzen; 8. Maria van Dorst - Venray door het oog van Adriaan van der Drift; 9. Bram Keijsers - Tweehonderd jaar Koninkrijk, Venray Nederland en de Oranjes van 1815 tot 2015; 10. Paul van Meegeren - De ondergang van de Venrayse notaris Carolus Smitz (1840-1887); 11. Birgitte Aben - Industrieel erfgoed in Venray; 12. Jan Janssen, Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland - Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum; 13. Jan Janssen, Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland - Zuster Lemmens; de Engel van Karachi (1914-2000); 14. Pierre Swinkels - Venray en de Grote Oorlog; 15. Jan Strijbos - Theo van de Voort, een man met voorliefde voor heemkunde Meester Theo van de Voort, Castenray 1923-1944; 16. Pie Noten - Zes vrouwelijke glazeniers in de gemeente Venray; 17. Pieter Thielen - Herinneringen aan mijn tijd op de Lagere Technische School (RK LTS), 1959-1962; 18. Piet Bögels - 50 jaar Turken in Venray; 19. Tineke Lamers-Vorst Historisch Platform Venray 2013-2015 een bindende organisatie.

2013 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Cynthia Siefers
EEN TROTS KASTEEL


In dit boekje beschrijft kunsthistorica Cynthia Siefers de wonderlijke geschiedenis van kasteel Geijsteren. Door het slot en zijn bewoners in een breed historisch kader te plaatsen wordt een verband gelegd tussen lokale en (inter)nationale gebeurtenissen van de middeleeuwen tot de huidige tijd.

2013 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -

VENRAYS VERLEDEN DEEL 6.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met deze keer de volgende artikelen: 1. Eduard Messemaeckers en Sjeng Smits - Paleontologische en geologische vondsten in Peel- en grensstreek; 2. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologisch Werkgroep Venray 2011-2012; 3- Rien van den Brand - De oudste vermelding van Venray in 1206; 4. Koos Swinkels - De kleine passie van de Kruisstraat; 5. Koos Swinkels - Een ciborie voor de eeuwigheid (2); 6. Marinus Flokstra - De heerlijkheid Venray en kasteel Makken, 1674-1794; 7. Paul van Meegeren - Marianna van Lendt (1688-1772): een leven lang onder voogdij; 8. Bram Keijsers - 't Freulekeshuus. Een korte geschiedenis; 9. Maria van Dorst - Mère Ancilla, een nieuwe schilderijenmuur in het Venrayse gemeentehuis; 10. Twan van Els - Op zoek naar een Huis voor de Muziek; 11. Toon Rieter - Natabat in Mosa Venray. Venray plagt te zwemmen in de Maas; 12. Charles de Vilder - Kroniek van de Stichting Stadspark Venray van 1990-1994; 13. Vertelt door Wilbert Weichs de Wenne. Opgetekend door Theo Jeuken. - Geijsteren waar huys en dorp elkaar ontmoeten; 14. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een stabiele organisatie.

2011 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Koos Swinkels
TOEN WIJ DEN VOGEL SCHOOTEN.


In dit boek wordt de historie van de gemeente Venray beschreven aan de hand van 37 verenigingen, die vóór 1800 al bestonden. Vooraf wordt aandacht besteed aan de algemene geschiedenis van de oude dorpen binnen de gemeente.
Ruim twintig parochiegilden en broederschappen, vijf ambachtsgilden en drie schutterijen komen aan bod. Van deze grote groep organisaties bestaan er nog altijd vijf. Het boek beschrijft daardoor meer dan vijfhonderd jaren belevenissen in deze Noord-Limburgse gemeente
.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 5.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met deze keer de volgende artikelen: 1. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray 2009-2010; 2. Marinus Flokstra - Het klooster Bethlehem te Oostrum; 3- Koos Swinkels - Een ciborie voor de eeuwigheid; 4. Rien van den Brand - Venrayse handel en landtolheffing rond 1671 in relatie met de Gelders/Spaanse Rekenkamer; 5. Eduard Messemaeckers - Ter herinnering aan .... Venrayse bidprentjes; 6. Marinus Flokstra - Schietpartij in Blitterswijck (1671), De Wanssumse brandspuit (1797); 7. J. Claessens-Roelofs - Brand op de boerenhoeve de Rosmolen in 1863; 8. Sjeng Smits - Herman Maas (1877-1958), De meest sociale mens die ik gekend heb; 9. Jan Strijbos - Thei mit den trekbuül; 10. Maria van Dorst - Voor de troepen uit, Gussen Wie (1933-1979), een beeldhouwer uit Leunen; 11. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een groeiende organisatie; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

2009 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 4.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met daarin de volgende artikelen: 1. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray; 2. Joof Teeuwen - Natuur en landschap rond Venray in historisch perspectief; 3- Anton Kroft - Leven en werken van de Venrayse pastoor Gijsbert van der Gaet (+ 1493); 4. Marinus Flokstra - Op pad met de burgemeester en de veldwachter (1865-1906) Deserteur Willem Baltesen; 5. Koos Swinkels - Religieuze kunst in de Paterskerk uit de periode na ; 6. Johan Koster - Van Scjieëperskruus tot Trans Cedron; 7. Rien van den Brand - Piet Clephas (1901-1983), een Venrayse koperslager en beeldhouwer; 8. Wim Janssen - Sint Paschalis en zijn religieuze geschiedenis; 9. Jan Strijbos - Nico van Melo, kampioen der kampioenen; 10. Paul van Meegeren - A.C.A. van Schendel en de Venrayse brandweer 1936-1945; 11. Pieter Thielen - Spelen in het Sint Jorispark; 12. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een dynamisch collectief; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

2007 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 3.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met daarin de volgende artikelen: 1. Ron Bloemen - Verslag van de Archeologische Werkgroep Venray; 2. Harrie Knoors - De Munsterabdij, de oudste band tussen Roermond en Venray; 3- Harrie Knoors - Bartholomeus in Venray, martelaar in Roermond; 4. Rinus Flokstra - Het oude raadhuis van Venray; 5. Koos Swinkels - De Leunse Schans in het Steegs Broek; 6. Jack Gardeniers - De orgels van de St. Petrus' Bandenkerk te Venray ; 7. Anton Kroft - Prof. dr. Jan Poels, een Venrayse coryfee in de diergeneeskund; 8. Frits Hovens en Joep Verstappen - Het armenhuis van Oirlo; 9. Jan Strijbos - De toer; 10. Rien van den Brand - Johan Jeuken, een Venrayse 'plezierschilder' (1909-1982); 11. Frits Linssen - Bijnamen in Venray; 12. Rien van den Brand - Komst Rank Xerox in Venray (1963 - november 1965); 13. Twan van Els - Lokaal Historisch Platform Venray, motor van het erfgoed; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

2005 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 2.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met daarin de volgende artikelen:1. Ron Bloemen - Verslag van de Archeologische Werkgroep Venray; 2. Rien van den Brand - De Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray (1667-1728); 3. Marinus Flokstra - De Sint Willibrorduskapel te Geijsteren; 4. Koos Swinkels - Religieuze kunst in de Paterskerk in de periode tot 1923; 5. Gérard Lucassen - Zout uit Unna voor Venray; 6. Rien van den Brand - Venrayse wastijnsplichtingen aan de dom van Xanten rond 1435; 7. Eric Lemmens - Witte briefjes, rode briefjes en dronken kiezers, Venray en de kamerverkiezingen van 1848; 8. Leo Janssen - Hendrik Janssen, zoon van Jan de Lor. Een Venrayse familiegeschiedenis uit de negentiende eeuw; 9. Harrie Knoors - Geschiedenis van het land- en tuinbouwonderwijs in Venray; 10. Wiel Kremer, met medewerking van Anton Kroft - Dierenarts in Venray; 11. Paul van Meegeren - Venray bevrijd en verwoest (1944-1945); 12. Stichting Ald Oeldere - De oorlogsmonumenten van Oirlo; 13. Jan Strijbos - 't Câssels Broek;14. Twan van Els , secretaris Lokaal Historisch Platform Venray - Werken aan de toekomst van ons erfgoed. Vijf jaar Lokaal Historisch Platform Venray; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

2003 uitgaven van Historisch Platform Venray.

Diverse auteurs -
VENRAYS VERLEDEN DEEL 1.


Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving, met daarin de volgende artikelen:1. Eduard Messemaeckers - Paleontologische en geologische vondsten in Peel- en Grensstreek; 2. Ron Bloemen - Prehistorische bewoningssporen op de Diepeling nabij de Valkenberg in de gemeente Venray, aansluitend een verslag van de opgraving in het plangebied de Hulst II; 3 - Toon den Brok en Charles de Vilder - Petrus Paus, kern van de Venrayse beeldenschat; 4. Rien van den Brand - De bewogen geschiedenis van Venrayse grote monstrans die in 1613 van Cuijk werd overgenomen; 5. Koos Swinkels - Religieuze kunst op Sint Anna; 6. Harrie Vriens - Jongere Bouwkunst in Venray 1850-1940. Een onderzoek en een poging tot reconstructie ; 7. Maria van Dorst - Spinsels in zijn hoofd. Eeltje de Vries (1905-1985), Venrayse kunstschilder ; 8. Marinus Flokstra - De Heren van Spraeland en de Oostrumse tienden; 9. Marinus Flokstra - De Venrayse brandspuiten (1714-1794) ; 10. Paul van Meegeren - Jozef met de baard die moet eraan. Onlusten in Venray (1855) ; 11. Twan van Els - Koninklijk geheim. Een verhaal uit de Venrayse muziekgeschiedenis; 12. Jan Strijbos - Onderwijsperikelen in Castenray; 13. Henny van Loon - Folkloristische dansgroep de Hakkespits Venray ; 14. Twan van Els - Lokaal Historisch Platform Venray; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

2001 uitgaven van Historisch Platform Venray.

A.L. Kroft
GODEFRIDUS HENSCHENIUS (1601 - 1681), EEN GELEERDE UIT VENRAY IN DE ZEVENTIENDE EEUW


Een biografie geschreven en in 2001 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Gaert Henskens ofwel Godefridus Henschenius vierhonderd jaar geleden in Venray werd geboren.


Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae