logo RooyNet

Heemkundig Genootschap Castenray - Financiën

Financiële verantwoording:

Balans boekjaar 2016

Activa

31.12.2016

1000 Kas

104,35

1100  Bankrekening

3.234,40

1110  Spaarrekening

3.550,96

Totaal activa

6.981,22


 

Passiva

31.12.2016

2100 Nog te betalen bedrag  

806,49

2700 BTW af te dragen 6%

3,96

2900 Eigen Vermogen

6.981,22

Verlies

- 901.96

Totaal passiva

6.981,22

 

Beloningsbeleid: Voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis. Voor het overige is alles vrijwilligerswerk.

 

 

 

Naar deelnemer

 

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae