logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Beleidsplan

Het beleidsplan

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de heemkunde in de meest uitgebreide zin van het woord binnen de grenzen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum;
Zij tracht dit te realiseren door:
a. Het stimuleren en verrichten van, respectievelijk het meewerken aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek;
b. Het bevorderen van bestudering, opsporing en bewaring, bescherming, instandhouding toegankelijkheid en inventarisatie van roerende en onroerende zaken, zoals archivalia, films, foto’s en boeken, die van waarde zijn van de kennis van het heem in de ruimste zin van het woord;
c. Het opzetten van een wetenschappelijke bibliotheek en documentatiecentrum over de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum;
d. Het organiseren van vergaderingen, spreekbeurten, excursies en tentoonstellingen;
e. Het bekendmaken/publiceren van de resultaten uit arbeid en studie betreffende voornoemde aangelegenheden;
f. Het samenwerken met personen, verenigingen en instellingen, die op dezelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn;

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae