logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Activiteiten

Het bestuur/vrijwilligers komt/komen elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur bijeen in het heemkundegebouw. Dit gebouw is eigendom van de parochie Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten en is gelegen achter de kerk in Tienray. Het publiek kan dan ook terecht voor allerlei informatie aangaande de plaatselijke geschiedenis, die tot 1000 jaar of verder teruggaat, van de dorpen Blitterswijck, Geijsteren, Meerlo, Tienray, Swolgen en Wanssum.
Jaarlijks wordt er een voor- en een najaarsvergadering voor de leden gehouden. In die vergadering legt het bestuur verantwoording af van de in de afgelopen periode gedane activiteiten. Er wordt een spreker uitgenodigd, die een [dia]lezing houdt bij oorkeur over een thema dat in relatie staat met het verleden of heden van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Niet-leden zijn daarbij ook van harte welkom.
26 april 2012: een diapresentatie over interessante gebouwen en panden in het Venrayse deel van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum door Rob van der Heijden in Café Het Trefpunt te Geijsteren.
11 oktober 2012: een dialezing gehouden over het landschap van kerken, kloosters en heiligen in de gemeente Venray, maar dan toegespitst op de kerkdorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren door Johan Koster in het parochiehuis te Blitterswijck.
18 april 2013: Lezing en diapresentatie over het project OOIJEN-WANSSUM in zaal ’t Brugeind te Meerlo
2 mei 2013: een over de hulp aan Joodse kinderen in Noord-Limburg en in sommige andere Nederlandse plaatsen en het verzet van de studenten door Bert Jan Flim lezing in het parochiehuis te Tienray;
26 september 2013: lezing over de NH-Kerk te Blitterswijck door Neldus Hovestad
Meewerken aan en voorbereiden van een drietal TV-uitzendingen door Peel en Maas TV over a. Het geheim van Blitterswijck; b. Het geheim van Wanssum; en c. Het geheim van Geijsteren. De uitzendingen hebben in 2013 plaatsgevonden achtereenvolgens Blitterswijck op 7 september; Wanssum op 5 oktober; en Geijsteren op 2 november, telkens om 19.00 uur
Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer eens per 6 weken. Het zet dan de taken uit waar men mee bezig is en evalueert de gang van zaken.

De bibliotheek bevat meer dan duizend artikelen met name over de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en van de aan de gemeente grenzende dorpen. Alle aanwezige artikelen zijn / worden in een excel-bestand ingebracht waardoor de gevraagde informatie vliegensvlug kan worden opgehaald.
Ruim 3500 gedachtenisprentjes zijn eveneens in een excel-bestand ingevoerd en wordt actueel gehouden. Gedachtenisprentjes van overledenen niet behorende tot de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum worden geruild met omliggende heemkundeverenigingen.
Genealogie. Ruim 55.000 namen en dito 13.000 relaties zijn in een PRO-GEN bestand ingevoerd, waardoor een stamboom van een geboren inwoner uit een van de dorpen in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum snel samengesteld en geprint kan worden.
Sinds enkele maanden is men bezig het uitgebreide fotoarchief van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum te digitaliseren en op de website van Rooynet te plaatsen. Doel is dat anderen van dit fotomateriaal kennis kunnen nemen.
Het beloningsbeleid
Bestuursleden c.q. leden, die belast zijn met structurele taken en zich bezighouden met het organiseren en uitvoeren van projecten, zoals vermeld in het beleidsplan ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur. De belastingvrije vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 1500,-- per jaar, dat is op jaarbasis (11 maanden van 30 uren) x € 4,50 = € 1485,--.
 
Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae