logo RooyNet

Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum - Activiteiten

Het bestuur/vrijwilligers komt/komen elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur bijeen in het heemkundegebouw en is gelegen achter de kerk in Tienray. Dit gebouw is eigendom van de parochie Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten. Het publiek kan daar terecht voor allerlei informatie aangaande de plaatselijke geschiedenis van de dorpen Blitterswijck, Geijsteren, Meerlo, Tienray, Swolgen en Wanssum.
Jaarlijks wordt er een voor- en een najaarsbijeenkomst voor de leden gehouden. In die bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af van de in de afgelopen periode gedane activiteiten.

De bibliotheek bevat meer dan duizend artikelen met name over de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en van de aan de gemeente grenzende dorpen.
Ruim 5000 gedachtenisprentjes zijn eveneens in een bestand ingevoerd en wordt actueel gehouden. Gedachtenisprentjes van overledenen niet behorende tot de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum worden geruild met omliggende heemkundeverenigingen.
Ruim 60.000 namen en dito 15.000 relaties zijn in het genealogische PRO-GEN bestand ingevoerd, waardoor een stamboom van een geboren inwoner uit een van de dorpen in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum snel samengesteld kan worden.
Het fotoarchief van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum is te vinden op de website van RooyNet. Doel is dat anderen van dit fotomateriaal kennis kunnen nemen.

Het bestuur vergadert op geregelde tijden.

Tevens onderhoud het bestuur contacten met de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, zusterverenigingen, HPV en RooyNet

Bestuursleden c.q. leden, die belast zijn met structurele taken en zich bezighouden met het organiseren en uitvoeren van projecten, zoals vermeld in het beleidsplan ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 1700 per jaar.

Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae