logo RooyNet

Gemeentearchief - Archieven

Alle oudere archieven van het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen van Venray worden beheerd door het Gemeentearchief. Archieven van de overheid die ouder zijn dan twintig jaar zijn in principe openbaar.

Het archief van het Venrayse dorpsbestuur gaat terug tot het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ook de archieven de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum en zijn voorgangers kunnen in Venray geraadpleegd worden.

In het Gemeentearchief bevinden zich ook de archieven van kerkelijke instellingen. De oudere archieven van een groot aantal parochies uit het dekenaat Venray zijn naar het Gemeentearchief overgebracht.

Verder heeft het Gemeentearchief een aantal archieven van organisaties op het terrein van sociale zorg, onderwijs, cultuur en recreatie uit de gemeente Venray in beheer.

Van een groot aantal archieven zijn inventarissen of plaatsingslijsten gemaakt met een opsomming van de archiefstukken. Deze kunt u > hier < online raadplegen.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae