logo RooyNet

Expositie '40 - '45 - Doel

Als doel wordt gesteld om met de voorhanden zijnde materialen een kort maar duidelijk overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen uit de periode 1933-1945. De nog steeds groeiende collectie omvat -naast vele kleine voorwerpen en documenten- ongeveer een 40-tal volledig uitgeruste figuren, onder meer geplaatst in een 7-tal diorama's. Een van de diorama's is de Engelse observatiepost langs de Maas in 1944, zoals deze destijds ook in de boerderij gevestigd was.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae