logo RooyNet

A.W.V. - Home

Welkom bij de Archeologische Werkgroep Venray

Vanuit de interesse voor ons lokaal archeologisch erfgoed en vanuit de bezorgdheid voor de kwetsbaarheid ervan, werd in de vijftiger jaren de Archeologische Werkgroep Venray (AWV) opgericht. De leden van de AWV fungeren als "de ogen en oren" van de gemeente bij het waken over het Venray's bodemarchief. De AWV heeft aan de hand van historische gegevens, kaartmateriaal en archeologische vondsten die in het verleden gedaan zijn een inventarisatie gemaakt van terreinen in Venray die in archeologisch opzicht interessant zijn. 

De AWV is d.m.v. een convenant organisatorisch ondergebracht binnen het Venrays Museum.

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae