logo RooyNet

A.W.V. - Doelstelling

De AWV heeft als doel het zorg dragen voor het archeologische erfgoed van Venray en omstreken.
 

 
Onder zorg dragen voor verstaan we:

*     Verzamelen van alle gegevens die kunnen wijzen op de aanwezigheid van vroegere menselijke activiteiten.
*    Bestuderen, determineren en bepalen van de belangrijkheid van vondsten en locaties.
*    Opgraven van bedreigde archeologische sites.
*    Het inmeten van sporen.
*    In kaart brengen van archeologische sites.
*    Gebruik maken van historisch kaartmateriaal en foto's.
*    Het doen van vondstmeldingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ten behoeve van het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS2.
*      Het beheren en onderhouden van het archeologisch depot van het Venrays Museum.
 
* Het verspreiden van de kennis over ons archeologisch erfgoed aan onderwijsinstellingen en de inwoners van de gemeente Venray.

 
Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae