logo RooyNet

A.W.V. - Bodemarchief

In de bodem zijn veel sporen aanwezig van vroegere gebruikers van ons grondgebied. Dit kunnen voorwerpen zijn, zoals vuurstenen werktuigen, urnen of ander aardewerk, maar ook resten van bewoning, begraving of andere menselijke activiteiten. Al deze zaken samen worden het "Bodemarchief" genoemd.

  xxxx

Het archeologisch erfgoed wordt in de ruime betekenis van het woord begrepen. Het betreft alle elementen en structuren die door de mens in het verleden in en op de bodem zijn achtergelaten.

  xxxx

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae