logo RooyNet

Stichting Ald Oeldere - Home

De Stichting Ald Oeldere heeft als doel:

Het in eigendom, in bruikleen of op enige andere wijze verwerven van historische of hedendaagse voorwerpen die karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of nog gebruikt worden in Oirlo en omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld archeologische voorwerpen, kleding en klederdracht.

Het beschikbaar stellen van historische voorwerpen voor het onderwijs of andere verenigingen en instellingen.

Het verzamelen van kennis omtrent deze voorwerpen en het beheren, archiveren, beschrijven en documenteren van die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht.

Het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties, met verantwoorde beschrijving.

Het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Oirlo en omgeving.

Het organiseren van exposities.

Het bijeenbrengen van gegevens en documentatie betreffende Oirlo en betreffende speciaal met Oirlo verband houdende voorwerpen en onderzoekingen.

Bestuur:

Voorzitter:  Jeanne Nelissen-Classens
Secretaris: Pieter Duijf
Penningmeester: Leo Philipsen

Bankrekening:
NL31RBRB0919787231

Kamer van Koophandel:
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41064047

Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae